Domů > Ako pomôcť > Finančná podpora

"Dobročinnosť je výnimočný stav, kedy sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu."

Milan Rúfus, slovenský básník a esejista

Pomôcť môžete aj finančným darom, ktorý bude pripísaný na náš transparentný účet. Nižšie stačí vyplniť Vaše osobné údaje, sumu, ktorou chcete pomôcť a Váš odkaz. Po pripísaní na náš účet (zvyčajne do 3 pracovných dní) budete uvedený (a) v zozname darcov.

 

Vaše meno *

Telefón *

Ulica, číslo domu *

E-mailová adresa *

PSČ, mesto *

IČO alebo dátum narodenia(?)

Darovaná čiastka *

DIČ

Vaša správa

Súhlasím s Darovacími podmienkami*

spracovaním osobných údajov

Žiadam o vstavenie dokladu pre účtovné a daňové účely.

Súhlasím s prípadným zverejnením môjho mena v zozname darcov NF Daruj vlasy.

* Povinný údaj


č.ú.: 2501085558/2010

V prípade, že chcete zaslat finančnú podporu zo zahraničia, prosím vyplňte IBAN A BIC kód:
IBAN: CZ4720100000002501085558
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Adresa banky: Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1
Adresa majitele účtu: Nadační fond Daruj vlasy, Korunní 860/20, 12000 Praha 2

 

ĎAKUJEME, ŽE POMÁHATE S NAMI​ 

 


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením údajov v darcovskom formulári www.darujvlasy.sk vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, a zákonom č. 480 / 2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to až do odvolania. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, v súlade s §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Zb. máte oi. právo na písomné odvolanie súhlasu, právo na prístup k údajom, podanie žiadosti o opravu, doplnenie, zablokovanie alebo odstránenie osobných údajov. Tieto informácie môžu byť poskytnuté tretím osobám len v prípadoch ustanovených zákonom alebo po obojstrannej dohode.


AKO VYUŽÍŤ POTVRDENIE O DARE

1) Fyzické osoby (podľa § 15 ods. 1 zákona o dani z príjmu)

Od základu dane môžu fyzické osoby (vrátane zamestnancov) odčítať hodnotu poskytnutých bezodplatných plnení, ak ich celková hodnota v zdaňovacom období (kalendárny rok) presiahne 2% zo základu dane alebo činí najmenej 33 EUR. V úhrne možno za zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) odpočítať najviac 15% zo základu dane. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) uplatňujú odpočet darov z daní priamo vo svojom daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým daňové vyrovnanie spracováva zamestnávateľ, predkladajú potvrdenie o poskytnutí daru svojej mzdové účtovníčke raz ročne, najneskôr do polovice februára a to za celý predchádzajúci rok. Zníženie daňového základu sa následne prejaví v rámci daňového vyrovnania vo vaššej marcovej výplate.

2) Právnické osoby (podľa § 20 ods. 8 zákona o dani z príjmu)

Od základu dane môžu právnické osoby odpočítať hodnotu bezodplatných plnení, ak hodnota bezúplatného plnenie činí aspoň 66 Eur za kalendárny rok. V úhrne možno novo za obdobie január-december odpočítať najviac 10% z už zníženého základu dane. Nadačný fond Daruj vlasy je oslobodený od dane z bezodplatného príjmu pre zákonom stanovené verejnoprospešné účely. Dary, ktoré organizácia získa, sú teda využité v plnej výške. Podrobnejšie informácie nájdete v Zákone o dani z príjmov č. 586/1992 Sb.v znení neskorších predpisov.

Facebook komentáre