Domů > POROVNANIE PROJEKTOV PRACUJÚCICH VOZIDIAM NA VLASY

Vzhľadom na to, že v Česku aj na slovenskom prevažuje neinformovanosť širokej verejnosti najmä vo vzťahu k hodnote ľudských vlasov, rozhodli sme sa Vám načrtnúť skutočnú obvyklú cenu vlasov. Chceme tu uviesť príklady, koľko pomoci možno z takto darovaných vlasov poskytnúť a súčasne by sme v kocke radi predstavili transparentnosť nášho projektu a čiastočne ho aj zrovnali s ostatnými projektmi, ktoré sa vo svete Darovaním vlasov zaoberajú. Chceme vám ukázať, v čom sme sa líšili, aká je skutočná transparentnosť projektu a akú hodnotu má váš darček vlasov. Súčasná situácia okolo darcovstva vlasov je veľmi mätúca, takže sme mohli spracovať porovnanie.

Všeobecné pravidlo pre darovanie vlasov – Dajte vlasy len tam, kde:

  • Dostanete darcovskú zmluvu.
  • Uvidíte, čo sa stane s vašimi vlasmi. – Budú sa predávať? Kam, komu, koľko, za aký účet? Alebo budú zvyknutí robiť parochne? Aké paruky, ako fungujú parochne, pre koho? Kde môžem zistiť, ako sa s darcom zaobchádza? Kde môžem vidieť výsledok?

Ak vyššie uvedené nedostanete a navyše po Vás budú chcieť aj nezmyselné podmienky ako vlasy nefarbené, dlhšia ako 40 cm, a alebo Vám odporúčajú, aby ste si ich nechali dokonca dorásť, tak ste si vybrali zlú organizáciu, ktorú nemôžeme odporučiť. Nikdy neviete, koľko a koľko sa darovali finančné prostriedky. Darovanie vlasov je úžasnou vecou, ​​úžasnú obetí a už len preto by Vás nemalo zaujímať, či dostanete certifikát alebo odmenu v podobe darčekového predmetu, ale malo by Vás naopak hlavne zaujímať, akú presnú sumu za darované vlasy konkrétny človek alebo nadačný fond získa, doplnenú o Odkaz na transparentný účet, v ktorom vidíte túto darovanú sumu potrebných položiek pre jednotlivé darované vlasy. Iný systém nemá zmysel. Požiadať o to, darovať darované finančné prostriedky!

Hodnota vlasov:

Najlepšiu predstavu o hodnote vlasov nájdete v našom článku "Indikatívna hodnota vlasov". Ide prakticky o cenník na vlasy, ktorý je aktualizovaný podľa trendov na trhu a simuluje určitú kúpnu hodnotu vlasov.

Pre lepšiu predstavu v číslach: v súčasnosti sú už projekty, ktoré na daroch vybrali cez 30 – 50 kg vlasov, ešte v ich špecifikácii 40 cm dlhé a nefarbené. Tieto vlasy majú kúpnu hodnotu najmenej 1,2-4 miliónov korún. Predajná hodnota týchto vlasov v kozmetických salónoch je zhruba 2-3 krát. Ak niekto zozbiera od darcov takto veľké množstvo vlasov, má hneď niekoľko možností – môže tieto vlasy vziať a ísť do veľkej výkupne vlasov (pre príklad uvádzame jednu z najväčších v SR – výkup vlasov ProfiBeauty) a obratom tak získať financie pre potrebné. Dary môže použiť aj pre komerčné súkromný predaj napríklad vo svojom salóne krásy, ale to považujeme za krajne nemorálne, bohužiaľ sa tak aj u nás v SR deje. Výroba parochne, ktoré budú vyrobené z darovaných vlasov, bude vyžadovať náklady okolo 7 až 15 tisíc. Sk. Je ľahké spočítať, že takáto organizácia by mala poskytnúť potrebné aspoň 85 – 200 parochne. Lenže niektoré organizácie za 3 roky poskytli parochní 10. Skôr než na výrobu parochní totiž svoju činnosť zameriavajú na zber vlasov, obchádzanie festivalov pod.

Sme prvý nadačný fond tohto druhu v Českej a slovenskom republike, z podstaty veci nadačný fond aj jej organizácia zaručuje darcom vysokú mieru transparentnosti – či už to je transparentný účet, alebo výročnej správy o hospodárení, nutnosť viesť účtovníctvo, neziskovosť organizácie atď. Druhou nezanedbateľnú vecí je, že náš hlavný partner projektu, ktorý pre NF Daruj vlasy parochne vyrába, je registrovaným výdajke zdravotníckych potrieb, žiadatelia tak môžu uplatniť mimo podpory nášho NF aj poukaz od ošetrujúceho lekára, ktorý hradí poisťovňa.

Podľa nášho názoru by mala byť dodržaná minimálna nákupná cena darovaných vlasov určená trhom (pozri tabuľku spätného odkupu). Nie darové vlasy sú veľmi cenné komodity, predstavte si, že vlasy sú zlaté a zlato má určitú hodnotu nákupu danú trhom. Ak darujem niekomu tehlu zlata, očakávam, že si daný subjekt tento dar zapíše formou darcovskej zmluvy, Vy viete komu je darujete. Ak sa dar následne peňazí, mali by sme tento jednotlivý dar vidieť ideálne na transparentnom účte, dať na predaj svoj súhlas a ďalej by som mal mať prístup sledovať, ako je s touto hodnotou ďalej nakladané, opäť ideálne verejne, napríklad prostredníctvom nadačného fondu. Táto hodnota by sa mala vrátiť tým, ktorí to potrebujú, pretože to určite bolo cieľom a zámerom každého darcu. Čas ukáže, či jednotlivé projekty budú transparentné na splnenie tohto záväzku.

 

Predstavujeme náš projekt: 

                                                                  NF Daruj vlasy Ďalšie projekty
Odkazy na webové stránky Oficiálna webová stránka: ÁNO – www.darujvlasy.sk

Oficiálna webová stránka zvyčajne nemôže alebo nemôže povedať, kto je vlastne darca-príjemca (niekto, fyzická osoba, fond?). Niekto dostáva darčeky v mene nadačného fondu, ale zvyčajne končí komerčným rozšírením bez individuálneho ocenenia každého dieťaťa samostatne.

Publikujte individuálne darčeky vč. Špecifikácia jednotlivých darovaných náterov – dĺžka, hmotnosť, odtieň atď. ÁNO NIE, len fotografie a videá v sociálnych sieťach, nie je jasné, či sú zverejnení všetci darcovia – stovky až tisíce policajtov, nie je možné vysledovať všetky jednotlivé darovania.
Udeľovanie policajtov spoločnej kúpnej cene, stanovenie pravidiel pre ďalšie vlasy? ÁNO, každý jednotlivý dar je viditeľný na transparentnom účte a je tu vedený orientačnou publikovanou cenou. NIE – neurčité nešpecifikované množstvo je subjektívne a pravdepodobne odhadnuté pre celok (3-4 kg vlasov), nikdy nie špecifikácie pre konkrétne darčeky, ani cenovú tabuľku, ktorá je verejne kontrolovaná pre jednotlivé kusy (ceny sú tiež odlišné farby). Napríklad na hudobných festivaloch sa vlasy krátia za reálnu cenu iba publikovaním fotografií / videozáznamov za 100-400tis.Kč, ale výnos je len 30tis.Kč za všetkých a individuálnych darcov a konkrétne darčeky, ktoré nikto nevidí, aj keď tam je nejaká kópia za desať Viac ako tisíc. Toto je zvyčajne vykonané niekoľkými indickými / čínskymi parukmi. Jedná sa len o zneužívanie nevedomosti ľudí v tejto oblasti, cieľom je zisk, propagácia, keď požiadate o nákup konkrétnych policajtov, vždy dostanete odpoveď NIE. To bohužiaľ v Českej republike / SVK funguje a ľudia si to ani nevšimnú.
Dohoda darcu s darcom + súhlas s ďalším predajom vlasov ÁNO, aj na našej stránke je uverejnená vzorová zmluva NIE – Neuverejnené? Zvyčajne nie sú poskytované darcovské zmluvy, vlasy sa ďalej predávajú v kozmetických salónoch bez súhlasu darcu.
Identifikácia daru v majetku a komu je dar určený. Vlasy sú transparentne darované na účely splnenia účelu nadačného fondu na základe zmluvy o darcovstve – vlasy sa ďalej s predajom alebo predajcom darujú so súhlasom darcu kupujúcemu alebo záujemcovi s maximálnou ponukou, vlasy sa ďalej spracovávajú na predaj alebo použitie parfumov vyrobených na internetovej stránke nadácie viz. Transparentný projekt. NIE – Ale je to zvyčajne určené pre daný projekt, ale nie je jasné pre verejnosť, kto je obdarený (či už kaderníctvo, firma, nadačný fond). Niektoré projekty predávajú vlasy bez dobre známeho mechanizmu, ceny sa zvyčajne úplne znižujú oproti minimálnej kúpnej cene. Celá operácia je úplne nepriehľadná.
Dary sú individuálne registrované na transparentnom účte ÁNO – všetky pohyby možno vidieť na transparentnom účte pre konkrétne individuálne darcovstvo vlasov. NIE, suma udalosti, X-mesačný bonus alebo celý festival sa vždy zobrazí. V súčasnosti nie sú individuálni darcovia verejne zverejnení. Zvyčajne sa ceny zlučujú až do výšky 1000% v porovnaní s bežnou kúpnou cenou.
Podmienky na darček vlasov (informácie o tom, aké vlasy sú vhodné na vytvorenie odkazu na paruk) Viac ako 35 cm akýchkoľvek vlasov Zvyčajne nad 40 cm niekedy berú darček s rozmermi nad 40 cm, niekedy dokonca aj špecifikácie pre farbenie atď. Cieľom je opäť predávať vlasy v kozmetických salónoch, a nie výrobu parochne. Krásne parochne môžu byť vyrobené z 35 cm vlasov aj pre deti.
Transparentný účet ÁNO NIE – vo väčšine prípadov nedávajú individuálne darčeky na vlasy
Parochne sú vyrobené zvyčajne z konkrétnych darovaných vlasov alebo parochne sú zakúpené z inej krajiny, napr. Z Číny Zákazková výroba prispôsobená žiadateľovi, každý produkt je špecifikovaný z toho, čo bolo vyrobené a vlasy z darčekov budú vždy použité. Pracujeme s poprednými kaderníkmi, ktorí sa podieľajú na projekte a trávia maximálny čas pomáhajúc iným.

Nie je špecifikované, u niektorých darčekov parochňa nepozná žiadne informácie. Niektoré parochne kupujú lacno v Číne. Ako vidíte na rozdiel od nás, nikdy neuverejníme výber vlasov od darcov, postup výroby parochne atď. Dôvodom je jednoduchá – parochne kupujú za malé peniaze v Číne, tieto parochne zvyčajne trvajú niekoľko mesiacov a určite nemajú cenu primeranú pre darované vlasy. Medzitým neexistuje žiadna organizácia, ktorá by publikovala výrobu parochní z darovaných vlasov.

 

Facebook komentáre